Mobilní pískovačka bezprašná – tlaková

Bezprašný tlakový tryskač pracuje s uzavřeným oběhem tryskacího prostředku. Tryska je obklopena flexibilní ,,maskou“ se zvonovým kartáčem, která brání úniku tryskacího prostředku mimo místo tryskání a je napojena na odsávací hadici. Ta dopravuje vytryskaný abrazivní materiál do cyklonu, kde se třídí na použitelný tryskací prostředek a prachové podíly-odpad. Oběhový tryskací