Pískování dřeva a nábytku

Pískování dřeva se používá především k restaurátorské činnosti, kdy pískovačka dokáže jemně očistit všechny spáry ve dřevě. Toho se využívá především u renovace starého nábytku, především masívu. Technologie pískování dokáže renovovat především dřevěné předměty poškozené klimatickým, organickým způsobem, či např. vandalismem. A uvést tyto předměty do původního stavu. Pískování dřevěných