Domů > Abraziva na pískování > Ocelová drť a granulát – vše co o tomto pískovacím abrazivu hledáte
Ocelový granulát

Ocelová drť a granulát – vše co o tomto pískovacím abrazivu hledáte

Svými vlastnostmi je ocelová drť přímo předurčena k využití coby abrazivum. Jedná se o jedno z
nejúčinnějších abraziv vůbec. K čemu všemu může drť sloužit?

Ocelová granulát a drť
Ukázka ocelového granulátu a ocelové drti

Ocelová drť jako abrazivum

Ocelovou drť zařazujeme do skupiny kovových abrazivních prostředků. Abrazivum se vyrábí rozdrcením
ocelového granulátu většího průměru. Obsahuje malý podíl uhlíku, síry, fosforu a chromu. Následně
materiál projde procesem popouštění (temperování).

Výsledkem je ocelová drť šedé barvy o třech různých stupních tvrdosti, přičemž u některých výrobců se
skupina GP nahrazuje ekvivalentně skupinou tvrdosti GS. Uváděná tvrdost se u této skupiny pak
pohybuje v rozmezí 40 až 50 HRC. V praxi nejčastěji užívanou je ocelová drť GH, tedy ta nejtvrdší.

 • GP – nejnižší tvrdost, dochází k rychlému zakulacení zrna
 • GL – střední tvrdost, dochází k postupnému zakulacení zrna
 • GH – nejvyšší tvrdost, zrno si zachovává ostrost, k opotřebení dochází štěpením

Standardně se pak na trh dodává deset různých zrnitostí. Ty se dle dle velikosti zrna označují G120 až
G10. Velikost zrn se tedy pohybuje v rozmezí 0,01 až 2,8 mm.

Výhody ocelové drti při tryskání

Každé abrazivum má své specifické vlastnosti. Ocelová drť je ale jedinečná v tom, že její zrna jsou nepravidelná a ostrohranná. To vám přináší tyto výhody:

 • efektivita při otryskávání
 • dlouhá životnost
 • lze recyklovat, a to až 400x až 500x
 • recyklovatelnost vede k minimalizování odpadu, a tím i omezení negativního vlivu na životní
 • prostředí
 • ekonomický provoz
 • rychlost otryskávání

Nevýhody ocelové drti

 • omezení použití (nehodí se v tryskacích zařízeních s metacími koly kvůli riziku opotřebení
  součástí)

Základní vlastnosti

Zrno je nepravidelného ostrohranného tvaru. Základní vlastností je proto vysoká efektivita, neboť dochází
ke značnému úběru povrchových vrstev. Proto ocelová drť a granulát nahradily i drť a granulát litinový,
které se vyznačují velkou tříštivostí.

Další výhodu rovněž představuje minimální prašnost při otryskávání. Celkově je pro abrazivum typická i
dlouhá životnost. Ta je ale samozřejmě do značné míry závislá na typu abraziva i na způsobu jeho využití.

Z hlediska chemického složení je ocelový granulát typu S totožný jako ocelová drť. Minimální obsah
uhlíku činí 0,75%. Struktura tohoto abraziva je tvořena homogenním jemně popuštěným martenzitem –
sorbitem. Výsledkem je nepravidelné zrno kulatého tvaru, přičemž materiál může mít různou tvrdost.
Vykazuje též značnou odrazovou pružnost a odolnost vůči únavě materiálu.

Použití ocelové drti a granulátu v praxi

Ocelová drť je vhodná k použití v tlakové kabině, komoře či hale a ocelový granulát na rozdíl od ocelové drtě může být použit v tryskacích zařízeních s metacími koly, neboť účinek není tak agresivní.

Použití ocelové drťě

Ocelová drť
Ocelová drť

Jde o jeden z nejběžnějších materiálů v zařízeních s uzavřeným oběhem. Vhodný způsob použití
materiálu je tlakové tryskání v tryskací kabině, komoře nebo hale. Ocelová drť díky vysoké účinnosti
dovoluje na otryskaném předmětu dosažení mimořádně jemného povrchu s jednotnou homogenní
strukturou. Zejména to platí u zrn s nejvyšší tvrdostí. Pak je ale nutné pro finální úpravu aplikovat
jemnější materiál.

Abrazivum typicky slouží k renovaci ocelových výrobků, zpravidla bývá použito pro tryskání po
svařování, tryskání betonových podlah, také svarů a rezi, dále žíhání, vypalování a při různých
přípravných pracích. Jinou možnost využití představuje i řezání kamene nebo zpevňování povrchu
(shotpeening). Hodí se pro odstraňování barev, a to i komaxitových.

Pozn.: V praxi se v některých případech rovněž k tryskání používá směs ocelové drti a granulátu.

Použití ocelového granulátu

Ocelový granulát
Ocelový granulát

Typicky se používá pro čištění hutních polotovarů, svařenců a odlitků. Tryskání odlitků ze šedé
litiny napomáhá k prodloužení životnosti granulátu.

V pneumatických zařízeních se používá tento typ pro shotpeening neboli zpevňování mechanicky
namáhaných dílů. Při této metodě dochází ke zhutnění povrchové vrstvy dílu, což vede i ke zvýšení jeho životnost.

Dále může abrazivum sloužit pro přípravu povrchu před zinkováním, lakováním nebo před nátěrem. S ocelovým granulátem se lze setkat ve slévárenském strojírenském průmyslu, v rámci brokování betonu atd. Rovněž se využívá pro čištění odlitků a forem vodních turbín nebo trakčních motorů. Může být
použit k odstraňování otřepů, vyhlazování armatur, svárů nebo pro zvýšení povrchové tvrdosti.
Naopak ocelový granulát se nehodí na hliník ani jiné podobně měkké materiál. Dochází totiž ke
značnému úbytku materiálu.

Kde se ocelová drť nepoužívá

Spíše se nedoporučuje využití v tryskacích zařízeních s metacími koly. Oběhový výkon abraziva se
pohybuje v řádech desítek tun za hodinu. Tak značný výkon ovšem vede k nadměrnému abrazivnímu
opotřebení metací jednotky. Náklady na její výměnu pak dosahují značné výše. Životnost může být
snížena až o 50 %, což v praxi často znamená pouze několik hodin provozu lopatek metací jednotky.

Jak skladovat abrazivum

Podmínkou je skladování v zastřešených suchých prostorech. Dodržíme-li správný postup při skladování,
lze drť bez problémů používat až 1 rok od data výroby.

A na závěr jedna rada pro vás

Při výběru ocelové drti si dejte pozor na správnou velikost zrn. Mimo jiné se totiž vyrábí v 10 různých provedeních. Můžete si tak koupit zrna o velikosti až 2000 μm, což odpovídá 0,02 mm, nebo velikosti 75 μm, což vychází na 7,5 mm.

Velikost zrn vybírejte hlavně podle velikosti vaší trysky. Čím větší průměr trysky, tím si můžete dovolit větší zrna. Obecně se doporučuje mít zrna velká maximálně do 1/6 průměru trysky.

Váháte, který typ drcené oceli si vybrat? Napište nám. Rádi vám pomůžeme s tím správným řešením podle vašich potřeb.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *